De boer aan zet!

Agnes Mentink en Angela Pigge werken alweer 3 jaar als erfcoach in de gemeente Wierden. Beiden zijn opgegroeid op het platteland en kennen de mogelijkheden voor het ‘boeren  erf’ goed. Ze geven onafhankelijk advies waarbij het belang van de erfeigenaar centraal staat.  Het afgelopen half jaar zijn ze steeds vaker aan tafel gevraagd door agrariërs die zich afvragen waar ze wijs aan doen richting de toekomst. Wijs ten aanzien van hun erf, hun bedrijf, hun gezin en ten aanzien van henzelf.

Onduidelijkheid en onzekerheid

Na tientallen jaren van onduidelijkheid en toenemende onzekerheid door gebrek aan helder en consistent beleid worden de contouren van de koers die het rijk wil gaan varen, langzaam duidelijker. De onlangs verschenen brief van minister Van der Wal doet veel stof opwaaien. Het nodigt boeren uit om hun ongenoegen duidelijk te maken. Echter als het zó niet kan, is het goed om aan te geven hoe het wél kan.

Toekomst voor boeren in Wierden

Het manifest “Toekomst voor boeren in Wierden” is een goed voorbeeld van een beweging voorwaarts. Niet langer afwachten maar zelf in actie komen. Voor een deel mee bewegen met wat er nodig is en wat de huidige maatschappij en omgeving vraagt. En voor een belangrijk deel gaan stáán voor het bestaansrecht van de agrariër en de noodzakelijke aanwezigheid van de agrariër in zijn omgeving.

“Samen sta je sterker: met een positieve houding naar de ontwikkelingen, zorgen voor een krachtige positie en een realistisch verdienvermogen voor de agrarische sector!

Begeleiding van erfcoaches

Maar iedere boer is uniek; uniek in persoonlijkheid en uniek in situatie en locatie. Naast dat je collectief met elkaar optrekt, heeft ieder  zijn eigen keuzes te maken. Hoe ga ik verder in de toekomst met mijn bedrijf? Welke kansen zijn er? Welke alternatieven in verdienvermogen zijn er voor mij? Of is het goed voor mij als ondernemer om met een beëindigingsregeling mee te doen? De erfcoaches gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden. Zij  kunnen  u begeleiden, zodat u uiteindelijk zelf een goed afgewogen keuze kunt maken voor uw toekomst. Aan een gesprek zijn geen kosten verbonden.

Neem gerust contact op, de erfcoaches helpen u graag!

Angela Pigge
06 - 29 50 48 86
angela@buitenimpuls.nl

Agnes Mentink
06 - 20 73 64 63
agnes@mentinkadvies.nl

Reacties (1)

Door hihi, 28 06 2022 om 14:47
huh

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 9 en 12 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e m i s i n u q i q u n a t a