Dinsdag 12 januari digitale informatieronde BFMO

Vanwege de coronamaatregelen wordt deze informatieronde digitaal gehouden.

Op dinsdag 12 januari 2021 is er een informatieronde Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling (BFMO). Wilt u de informatieronde bekijken? Dat kan vanaf 19.30 uur via  www.wierden.nl/uitzending. Wilt u inspreken? Laat dat dan uiterlijk maandag 11 januari (voor 12.00 uur) weten aan de griffie via raadsgriffie@wierden.nl. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Voorstellen waarover de raad een besluit neemt in de gemeenteraadsvergadering

  • Visie op onderwijshuisvesting
  • ‘Cijfers & feiten sociaal domein ten behoeve van opstellen maatschappelijke agenda ‘
  • Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Wierden 2021
  • Gedragscode college burgemeester en wethouders gemeente Wierden 2021
  • Zienswijze Veiligheidsregio Twente over lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
  • Verordening jeugdhulp

Onderwerpen waar de raad over wil spreken, maar waarover geen besluitvorming plaatsvindt

  • Adviesnota over Vaststellen opdrachtformulering voor missie en visie

De documenten bij agendapunten vindt u op www.wierden.nl/raadsvergaderingen. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Ook dan kunt u contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@wierden.nl

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 13 en 12 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e x e j u t e k e c e h a z u