Dinsdag 28 januari 2020 raadsvergadering

Dit item is verlopen op 29-01-2020.

Op dinsdag 28 januari 2020 vergadert de gemeenteraad van Wierden vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering live bij te wonen in het gemeentehuis, maar u kunt de vergadering ook beluisteren via www.wierden.nl/uitzending. 

Agenda:

Hamerstukken

  • Vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Enter-Rijssen 2008, vierde herziening' (De Elsmoat)

Discussiestukken

  • Herontwikkeling De Touwladder
  • Vaststellen startnota Regionale Energie Strategie Twente
  • Ontwerp-VVGB (verklaring van geen bedenkingen) voor zonnepark Flierweg ter hoogte van nummer 4‘
  • Reglementen van Orde informatieronden en gemeenteraad
  • Waarneming voorzitterschap gemeenteraad

De documenten bij de agendapunten vindt u op www.wierden.nl/gemeenteraad.

Vragen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@wierden.nl.

Reacties (0)