Erfcoaches in Wierden aan de slag voor ontwikkeling platteland

Dit item is verlopen op 05-11-2019.
Afbeelding erfcoaches gemeente Wierden

De provincie Overijssel en de gemeente Wierden zetten zich in voor een leefbaar platteland en een toekomstbestendige agrarische sector.

Om dit te bereiken worden erfcoaches ingezet. De erfcoach is onafhankelijk en gaat samen met de erfbewoners in gesprek om de toekomst van het hele erf te bekijken.

De provincie Overijssel is gestart met het project ‘toekomstgerichte erven’, waar de erfcoach onderdeel van is. Dit project is er op gericht om erfeigenaren in het landelijk gebied te helpen hun erf in één keer structureel te verbeteren. Hiermee hoopt de provincie alle erven in Overijssel klaar te maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft. “Het gaat om de eigenaren en de bewoners van een erf. Hun behoeften staan centraal. Een erfcoach kan helpen om keuzes te maken zodat mensen ook in de toekomst op hun erf kunnen blijven wonen en werken”, legt wethouder Johan Coes uit.

In Wierden gaan Agnes Mentink en Angela Pigge aan de slag als erfcoach. “Er spelen veel ontwikkelingen op het platteland. Voor een ondernemer of bewoner is het soms moeilijk om een goede beslissing te nemen over de toekomst van het erf. Dan kunnen ze onze hulp inschakelen”, legt Agnes Mentink uit. “Wij zijn onafhankelijk en kunnen informatie en advies geven. Ook hebben wij goede contacten binnen de gemeenten en andere partijen die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van een erf”, vult Angela Pigge aan.

De erfcoaches gaan vanaf juli aan de slag in de gemeente. Meer informatie kunt u vinden op www.wierden.nl/erfcoaches. Mocht u gebruik willen maken van de diensten van de erfcoach dan kunt u bellen of een mail sturen:

Agnes Mentink
Telefoon: 06-20736463
E-mailadres: agnes@mentinkadvies.nl 

Angela Pigge

Telefoon: 06-29504886
E-mailadres: angela@buitenimpuls.nl

Reacties (0)