Gemeente nodigt ondernemers uit mee te denken over economische toekomst

De gemeente Wierden stelt een nieuwe economische visie op. Voor die nieuwe visie vraagt de gemeente alle ondernemers om mee te denken.

Op maandagavond 1 april gaan raadsleden, ambtenaren en ondernemers met elkaar in gesprek over vier verschillende thema’s. “Dit is de kans voor ondernemers om zich te laten horen en mee te denken over de economische toekomst van de gemeente. De economie is de motor van onze samenleving.  Ik roep dan ook alle ondernemers op om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn”, aldus wethouder Richard Kortenhoeven.

Vier pijlers

De nieuwe economische visie richt zich op vier pijlers. Deze pijlers zullen het uitgangspunt vormen voor gesprekken aan verschillende tafels. Aan de tafel ‘ondernemer centraal’ gaat het over de gemeentelijke faciliteiten die ondernemers nodig hebben om te kunnen ondernemen. Het gesprek over bedrijventerreinen zal ingaan op de vitaliteit van bedrijventerreinen en hoe bedrijven optimaal kunnen functioneren. De detailhandel is essentieel voor het behoud voor het voorzieningenniveau, maar hoe houden we onze winkelcentra toekomstbestendig? En de laatste tafel gaat over vrijetijdseconomie en hoe we meer toeristen en recreanten naar de gemeente Wierden kunnen halen.

Aanmelden

Bent u ondernemer in de gemeente Wierden en wilt u meedenken over de nieuwe economische visie? Aanmelden kan via www.wierden.nl/economischevisie. Hieronder vindt u de uitnodiging waarin de onderwerpen die worden besproken nader worden toegelicht.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 10 en 11 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a m i g o z i w e f a q u p o