Gemeente Wierden aan de slag met saneren asbestbodems

Dit item is verlopen op 31-12-2017.

De gemeente Wierden gaat aan de slag met het saneren van asbestbodems. Inwoners kunnen vermoedens van asbest melden via www.wierden.nl/asbest.

Dat doet onze gemeente samen met de provincie Overijssel en de gemeenten Hof van Twente, Borne, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Haaksbergen en Twenterand.

De gemeente Wierden richt zich op de aanpak van historiche asbestbodemverontreiniging, gerelateerd aan afvalstromen vanuit de Eternitfabriek in Goor. Dit speelt vooral binnen de gemeente Hof van Twente, maar in mindere mate ook in de gemeenten Wierden, Borne, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Haaksbergen en Twenterand. De provincie ontvangt voor de asbestbodemsaneringsopgave voor deze periode € 38 miljoen van het Rijk.

Saneren én verduurzamen van het gebied

Voluit heet het project, waar ook de gemeente Wierden aan deelneemt, ‘Asbestbodemsaneringsopgave Overijssel 2016-2022’. De aanpak van dit project is uniek. Provincie en gemeente willen vervuilde bodems saneren. Als er op die locaties sprake is van ruimtelijke of maatschappelijke dynamiek, dan is er misschien meer mogelijk. Te denken valt aan een koppeling tussen de asbestbodemsanering, asbestdakenverwijdering en andere maatschappelijke thema’s (verduurzaming, energietransitie).

Ziet of vermoedt u asbest?

Weet u of hebt u het vermoeden dat zich ergens asbest bevindt? Dan kunt u dat melden via een speciaal formulier op onze website. Alle aanvragen worden individueel bekeken. Als uw melding voldoet aan de criteria, krijgt de aanvrager een tegemoetkoming in de kosten van de sanering.

Reacties (0)