Gemeente Wierden verbetert dienstverlening aan ondernemers

Ondernemersloket komt er eerder door coronavirus

De gemeente Wierden wil ondernemers beter faciliteren en gaat daarvoor een ondernemersloket oprichten. Dat lag al in de planning, maar door de coronacrisis worden de plannen bijna een jaar eerder uitgevoerd dan oorspronkelijk de bedoeling was. De dienstverlening wordt daarmee sterk verbeterd, zowel digitaal als fysiek.

“Oorspronkelijk zouden we in het derde kwartaal van 2021 aan de slag gaan met het ondernemersloket”,  vertelt wethouder Richard Kortenhoeven. “Maar we hebben besloten om de plannen eerder uit te voeren. Door de coronacrisis komt er ontzettend veel af op onze ondernemers. De toekomst is onzekerder geworden en ze krijgen te maken met allerlei nieuwe regelgeving. Wij willen ze juist nu zo goed mogelijk faciliteren en de binding tussen ondernemers en gemeente versterken. Het ondernemersloket gaat daarbij helpen.”

Schakel tussen ondernemers en gemeente

Het ondernemersloket zal de komende tijd verder vorm krijgen. Het wordt een schakel tussen de gemeente en ondernemers. Ondernemers kunnen in de toekomst al hun gemeentelijke zaken regelen via een vaste contactpersoon bij het ondernemersloket, die de (aan)vragen doorzet naar de juiste afdelingen binnen de gemeente en ook de voortgang zal monitoren. 

 “We zetten sterk in op verbetering van de digitale dienstverlening. Ondernemers moeten zo veel mogelijk digitaal kunnen regelen bij het ondernemersloket”, aldus wethouder Kortenhoeven, “maar niet alles kan digitaal: soms is een fysiek gesprek onontbeerlijk. En dat past ook in de economische visie die in 2019 is vastgesteld.”

Fysieke en digitale bereikbaarheid zijn speerpunten in de economische visie. De gemeente wil zichtbaar, benaderbaar en klantvriendelijk zijn, ondernemers faciliteren en met hen samenwerken. Kortenhoeven: “Dat moet leiden tot een goed ondernemersklimaat, waarbij de ondernemer centraal staat en er meer ruimte gecreëerd kan worden om te ondernemen.”

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 15 en 11 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i k i c e v i l e r o v o j a