Gemeente Wierden wint Afvalfonds Verpakkingen Award 2022

Donderdag 9 juni zijn in het Bomencentrum in Baarn tijdens de eerste editie van de Afvalfonds Verpakkingen Awards negen awards uitgereikt. Gemeente Wierden werd  winnaar in categorie A, een ‘Gemeente met een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle verpakkingsstromen met als resultaat hoge kwaliteit en kwantiteit van het ingezameld materiaal’.

De Award

Wethouder Richard Kortenhoeven: “Het winnen van de Award is een hele mooie waardering voor onze gemeente, de inwoners en ons afvalinzamelingsbeleid”. Gemeente Wierden scoort hoog met betrekking tot vervuilingsreductie. “Ik ben trots op deze Award, maar dat de kwaliteit en kwantiteit van ingezameld verpakkingsmateriaal vooruit is gegaan, hebben  we voornamelijk aan onze inwoners te danken”, aldus Kortenhoeven. De jury was met name erg enthousiast over de onderscheidende bewustwordingscampagne die de gemeente vorig jaar samen met Twente Milieu startte en het plan van aanpak bij het verwijderen van de bovengrondse verzamelcontainers. In deze containers belandde te vaak vervuild verpakkingsafval of foutief afval.   

Samen voor meer recyling en zo laag mogelijke kosten

Verpakkingen die gescheiden worden ingeleverd, worden gerecycled tot nieuwe verpakkingen of andere producten. Wanneer er te veel vervuiling tussen het verpakkingsafval zit, wordt de volledige partij afgekeurd. De verpakkingen kunnen dan niet gerecycled worden en moeten worden verbrand. Met de bewustwordingscampagne die de gemeente samen met Twente Milieu startte, werden inwoners geïnformeerd over wat er in de verpakkingencontainer hoort en wat niet. Kortenhoeven: “Veel inwoners deden al hun best wat scheiding van afval betreft, maar de cijfers wezen nog op teveel vervuiling. Onwetendheid kan hierbij een rol spelen en dus hebben wij daar het afgelopen jaar met een bewustwordingscampagne aandacht aan besteed”.

Aanmoediging voor de toekomst

Gemeente Wierden is dus op de goede weg, maar het kan nog beter. Er wordt nog steeds vervuiling in het verpakkingsafval aangetroffen, maar gelukkig leidt dat niet meer tot (veel) afkeur. “Het winnen van deze Award zien we als een mooie aanmoediging om het in de toekomst nog beter te doen”, aldus Kortenhoeven. Gemeente Wierden en Twente Milieu zullen ook in komende periode inwoners bewust(er) maken van het op een goede manier scheiden van afval.

Het Afvalfonds

Het Afvalfonds zet zich samen met alle partners in voor een circulaire verpakkingsketen om zodoende een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. In deze keten van ontwerp, inzameling, sortering en recycling van verpakkingen vindt volop samenwerking en innovatie plaats. Om deze initiatieven te stimuleren en de organisaties erachter in het zonnetje te zetten, organiseert het Afvalfonds jaarlijks, samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Afvalfonds Verpakkingen Awards.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 10 en 14 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a q e d u p e z u d i g a r u