Gezond en veilig recreëren langs het water

Zwem alleen in goedgekeurd zwemwater.

Met het stijgen van de temperatuur, groeit ook de aantrekkingskracht van het water. Spetteren en zwemmen in natuurplassen is heerlijk, maar kies wel voor veilig water. Zwem alleen in goedgekeurd zwemwater. Door goed op te letten kunt u huidirritatie, maag-/darmklachten en andere gezondheidsrisico’s tegengaan.

Zwemmen in oppervlaktewater is leuk, maar brengt ook bepaalde risico's met zich mee, voor mens en (huis)dier. Dat kunnen fysieke risico’s zijn maar ook biologische risico’s. Biologische risico’s komen vooral voor als de temperatuur stijgt. Het zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico. Daarom is het belangrijk iets te weten over de bedreigingen waarmee u in aanraking kunt komen, zoals blauwalg, botulisme, zwemmersjeuk, maag-/darmklachten of de ziekte van Weil. Meer informatie over gezondheidsrisico’s vindt u op www.zwemwater.nl.

Officiële buitenzwemlocaties

Tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) controleert waterschap Vechtstromen de kwaliteit van het zwemwater van officiële buitenzwemlocaties zeer regelmatig. Zij melden de zwemwaterkwaliteit bij de provincie. De provincie bepaalt of ze naar aanleiding daarvan een negatief zwemadvies of een zwemverbod afgeven. Op de website www.zwemwater.nl staat welke waterplassen zijn aangewezen als officiële zwemlocaties. En hoe het is gesteld met de zwemwaterkwaliteit.

Dus wilt u zwemmen in het buitenwater? Ga dan naar een officiële buitenzwemlocatie.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a n a p i v e k a m e w o d a
Voer de letters in die onder de cijfers 10 en 9 staan. (verplicht)