Gratis wegbrengen van asbest voor particulieren

Dit item is verlopen op 07-01-2019.

Is uw huis of schuur gebouwd voor 1994? Dan is de kans groot dat er asbest op uw dak ligt.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht verboden. Heeft u zo’n dak? Dan moet u het zelf (laten) verwijderen.

Hoeveelheid en soort asbest

Particulieren mogen eenmalig maximaal 35 m2 asbest gratis inleveren tijdens de inzameldagen van de gemeente Wierden. Daarbij gaat het om geschroefde (niet gespijkerde) asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn.  Is het asbest zwaar verweerd? Dan mag u het niet zelf verwijderen en inleveren, u moet dan een gecertificeerde asbestsaneerder inschakelen.

Asbest verwijderen vooraf melden

Als u asbest gaat verwijderen moet u van te voren een sloopmelding indienen via www.omgevingsloket.nl. Dat doet u minstens vijf werkdagen voordat u wilt beginnen met verwijderen van de asbestplaten. Daarop is één uitzondering: als de totale hoeveelheid sloopafval (inclusief het asbest) meer dan 10 m3 is, moet u de sloopmelding minstens 4 weken voor de werkzaamheden indienen.

Pallets, folie en saneringspakket

Nadat u een sloopmelding heeft gedaan, krijgt u van ons instructies over de manier waarop u het asbest moet verwijderen, verpakken en vervoeren. Ook krijgt u bonnen, waarmee u gratis pallets, folie en een asbestsaneringspakket op kunt halen.

Inleverdagen

U kunt uw asbest op vertoon van uw ‘bon voor het inleveren van asbesthoudend materiaal’ tussen 9.00 en 16.00 uur inleveren op één van de volgende dagen:

  • Zaterdag 29 september 2018: Gemeentewerf Wierden (Anjelierstraat)
  • Zaterdag 6 oktober 2018: Gemeentewerf Enter (Sportlaan)

Geen bonnen gekregen?

Heeft u vóór 12 juni 2018 een sloopmelding gedaan voor uw asbestdak van maximaal 35 m2? Dan kunt u zich met de brief van de gemeente melden bij het loket Bouwen en wonen. U krijgt dan alsnog de ‘bon voor het inleveren van asbesthoudend materiaal’ en de ‘bon voor pallets en folie’. Ook kunt u dan een asbestsaneringspakket meenemen.

Reacties (0)