Impuls voor kleine culturele initiatieven

De Provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven.

Dit doen ze met het instellen van een eigen fonds bij het Prins Bernhard Cultuurfonds genaamd Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO). Voor de komende vier jaar (vanaf nu tot 2020) is er door de provincie 595.000 euro beschikbaar gesteld.

Budget voor Overijsselse cultuurprojecten

Vanuit het KCIPO kunnen met dat budget de komende jaren zo’n 350 Overijsselse cultuurprojecten worden gerealiseerd. En niet alleen van culturele organisaties die een rechtspersoonsvorm kennen zoals stichtingen of verenigingen. Maar nu ook van personen die in een ander groepsverband werken, bijvoorbeeld wijken en buurten. Er is voor een verbreding van de doelgroep van aanvragers gekozen om zo de doelgroep die minder traditioneel georganiseerd is ook te bereiken. Met het KCIPO zijn de barrières om een aanvraag voor een financiële bijdrage te doen weggenomen. Meer informatie is te vinden op website: www.cultuurfonds.nl/overijssel/KCIPO.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 15 en 14 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e w o c a r u k u s u t a c o