Informatieronde 12 maart verplaatst naar 19 maart

Dit item is verlopen op 20-03-2019.

Door technische omstandigheden

De vergadering van de informatieronde Grondgebied van dinsdag 12 maart is door technische omstandigheden vervallen. Op dinsdag 19 maart wordt de agenda van 12 maart behandeld.

Meer informatie

 • Vergadering: Informatieronde Grondgebied
 • Datum: dinsdag 19 maart 2019
 • Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Pouliestraat 3 in Wierden
 • Tijd: 19.30 uur

Op de agenda staat (onder voorbehoud):

 • Beleid afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking Wierden
 • Ontwikkeling bedrijventerrein De Elsmoat, fase 2
 • Vaststellen bestemmingsplan Jagersweg 3a
 • Vaststellen nota bodembeheer en regionale bodemkwaliteitskaart Twente
 • Realisatie papierinzamelingslocatie Molenbeltsweg
 • Veiligheidsstrategie 2019-2022 en het Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022
 • Principeverzoek voor het bouwen van twee woningen tussen Dorpsstraat 153 en 157 in Enter
 • Verbeterplan openbaar groen

Voor de stukken verwijzen wij u naar de informatieronde van dinsdag 12 maart 2019.

Reacties (0)