Inwoners en organisaties kunnen meepraten tijdens Open Huis gemeente Wierden

Digitaal Open Huis 12 mei 2021 om 19.30 uur

De gemeente Wierden organiseert soms een Open Huis. Dit is een digitale bijeenkomst via Zoom, of straks als het weer mag een fysieke bijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis, waar uitleg gegeven wordt over een bepaald thema/onderwerp en waar raadsleden en inwoners/organisaties vragen kunnen stellen en hun mening kunnen geven.

Woensdag 12 mei 2021 om 19.30 uur is er een digitaal Open Huis via Zoom waarbij raadsleden, inwoners/organisaties uitleg krijgen over het Sociaal Domein en vragen kunnen stellen. Ook wordt er een presentatie gegeven over het rapport "Meer grip op uitgaven sociaal domein" en wordt er inzicht gegeven in de ontwikkelingen en cijfers van het eerste kwartaal 2021. Belangstellenden die dit digitaal Open Huis via Zoom willen bijwonen kunnen zich tot en met 9 mei 2021 aanmelden via www.wierden.nl/openhuis. Na aanmelding ontvangen zij 10 of 11 mei een link om deel te nemen aan het digitaal open huis.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 14 en 12 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e h e r i s o q u r e v u h o