Inwoners voelen zich veilig in de gemeente Wierden

Dit item is verlopen op 24-10-2019.

In totaal vulden 368 inwoners de enquête in op Ikpraatmee.

De gemeente Wierden wordt door haar inwoners ervaren als een veilige woongemeente. Van de 368 deelnemers aan onze enquête op wierden.ikpraatmee.nl, voelt 86% zich veilig in de eigen buurt. Woninginbraak moet de hoogste prioriteit van gemeente en politie zijn als het aan de inwoners ligt. Dit wordt onderstreept door het feit dat de helft van de deelnemers de afgelopen 5 jaar extra maatregelen heeft genomen tegen woninginbraak.

Criminele activiteiten

De inwoners van de gemeente Wierden achten de kans op criminele activiteiten zoals hennepteelt, witwassen, zorgfraude of digitale fraude niet erg groot in hun woongemeente. Het is daarom niet verrassend dat deze vormen van criminaliteit niet hoog op het prioriteitenlijstje van de inwoners staan. Deze vormen van ondermijning komen wel degelijk voor in de gemeente Wierden, maar inwoners erkennen deze minder.

Aanvullende opmerkingen

Aan het eind van de enquête was er ruimte voor aanvullende opmerkingen met betrekking tot veiligheid. Daaruit kwamen een aantal thema’s naar voren. Het meest voorkomende antwoord ging over de verkeersveiligheid. Verder werd er gesproken over straatverlichting, overlast van onder andere hangjongeren en zichtbaarheid politie/BOA.

De uitkomsten voor het onderzoek worden besproken met de gemeenteraad en meegenomen in het aanscherpen van het actieprogramma veiligheid. De publieksrapportage kunt u terugvinden op http://wierden.ikpraatmee.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor ons online participatieplatform. Zo blijft u op de hoogte van onze onderzoeken en kunt u meepraten over de toekomst van de gemeente Wierden.

Reacties (1)

Door J.Slakhorst, 09 09 2019 om 22:40
Tegen over mijn adres Voormors 68 Enter
Brandt al enige tijd de lantarenpaal niet is daar er donker voor in het pad wat naar de enter graven te gaan.
GR Slakhorst