Koopzondag in Wierden blijft ongewijzigd

Ruim duizend inwoners deden mee aan enquête via Ikpraatmee

De evaluatie van de winkeltijdenverordening, die sinds januari 2019 van kracht is in de gemeente Wierden en waarmee zondagsopenstelling mogelijk is gemaakt, geeft geen reden tot aanpassingen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten op basis van enquêtes onder de inwoners en winkeliers. 

In januari van dit jaar konden inwoners van de gemeente Wierden via participatieplatform Ikpraatmee laten weten wat zij van de koopzondag vinden. Dat deden ruim 1000 inwoners. “Het onderwerp leeft. Daarom hebben we er ook voor gekozen om de inwoners en winkeliers te vragen naar hun ervaringen”, vertelt wethouder Richard Kortenhoeven. Met name de openstelling van supermarkten op zondag lijkt in een behoefte te voorzien. Een ruime meerderheid (57%) van de ondervraagden geeft aan wel eens op zondag boodschappen te doen. De mensen die nooit op zondag boodschappen doen, doen dit vooral vanuit geloofsovertuiging of omdat zij ondernemers ook een dag in de week rust gunnen.

Openingstijden

Via een aparte vragenlijst konden winkeliers hun ervaringen delen. “Het algemene beeld is dat winkeliers tevreden zijn. Zowel met het onderscheid tussen de winkels als met het effect van de koopzondag op de omzet en bezoekersaantallen”, vertelt wethouder Kortenhoeven. Over de openingstijden lopen de meningen uiteen. Uit de enquête blijkt dat supermarkten en andere levensmiddelenwinkels liever eerder dan 12.00 uur hun deuren openen. “Met de huidige zondagsopenstelling houden we rekening met inwoners en ondernemers die hechten aan de zondagsrust en komen we tegemoet aan hen die dat niet doen. Dat is het uitgangspunt dat ook in het coalitieprogramma staat beschreven, een vervroeging van de openingstijden past hier niet bij.”

De volledige rapportage van beide enquêtes kunt u lezen op wierden.ikpraatmee.nl.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 12 en 11 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i r e q e h u p e s u l o z u