Landelijk adresonderzoek in gemeente Wierden

Dit item is verlopen op 07-06-2018.

De gemeente Wierden gaat onderzoek doen naar adressen waar twijfels bestaan over de juistheid van de registratie.

Bij sommige adressen zullen daarna nog medewerkers van de gemeente op huisbezoek komen.

Waarom een adresonderzoek?

De gemeente probeert hiermee de gegevens in haar Basisregistratie Personen (BRP) te verbeteren en adresfraude te voorkomen en terug te dringen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen. Adresfraude kost de overheid, en dus alle belastingbetalers, elk jaar miljoenen euro’s. Het is in ieders belang dat gegevens in de BRP kloppen. De gemeente onderzoekt alleen adressen waarover twijfels bestaan.

Hoe gaat zo’n adresonderzoek in z’n werk?   

Tijdens het onderzoek controleert de gemeente of de gegevens in de Basisregistratie Personen overeenkomen met de werkelijkheid. De gemeente kan besluiten dat het nodig is om op huisbezoek te komen. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de juistheid van gegevens, zoals bijvoorbeeld adresinschrijving, inkomen of woonsituatie.

Zelf vragen om adresonderzoek

Maar, het kan ook dat u, als bewoner, juist aan de gemeente vraagt om een adresonderzoek te starten. Bijvoorbeeld als op uw adres mensen staan ingeschreven die daar niet meer wonen, of omdat zij uw adres ongewenst gebruiken als postadres.

Wat gebeurt er bij een huisbezoek?

Ambtenaren bellen aan en laten u hun legitimatiebewijs zien. Doen ze dat niet, vraag ernaar. Doen ze het daarna nog steeds niet? Laat ze dan niet binnen. Aan de voordeur vertellen de ambtenaren waarom zij langskomen. Ze vragen of u wilt meewerken aan een onderzoek. Het gaat om het beantwoorden van enkele vragen en duurt ongeveer 20 minuten.

Wat gebeurt er als u weigert?

Als u geen toestemming geeft, gaan de ambtenaren weg. Dit kan wel gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het onderzoek naar uw woonsituatie op een andere manier wordt voortgezet, of dat uw uitkering of toeslag wordt opgeschort of beëindigd. In sommige gevallen hebben de ambtenaren een speciale machtiging om binnen te treden, ook als u dat niet wilt. Maar die machtiging moet dan wel aan u worden getoond.

Meer weten?

Neem contact op met het loket Burgerzaken, telefoon: 0546 – 580 834 of kijk op de website van de rijksoverheid.

Reacties (0)