Mantelzorgwaardering: bedankje voor mantelzorgers

Dit item is verlopen op 01-06-2020.

De activiteiten die in het voorjaar van 2020 ingepland stonden, zijn in verband met het coronavirus afgelast.

De gemeente Wierden heeft zijn mantelzorgers hoog in het vaandel staan. Dankzij de inzet van vele mantelzorgers kunnen zorgvragers langer zelfstandig thuis blijven wonen en wordt de betaalde zorg minder belast. Dit vraagt echter ook veel van de mantelzorger. De gemeente wil dit jaar graag zijn mantelzorgers bedanken en in het zonnetje zetten door middel van de Mantelzorgwaardering. De Mantelzorgwaardering bestaat uit een aantal ontspannende activiteiten die door de stichting Evenmens georganiseerd worden voor mensen die als mantelzorger zorgen voor een naaste.

Dit voorjaar en dit najaar zullen een aantal ontspannende activiteiten georganiseerd worden waaruit mantelzorgers een keuze kunnen maken. Voor het voorjaar staan de volgende op het programma:

De activiteiten worden begeleid door de mantelzorgconsulenten van Stichting Evenmens. 

Stichting Evenmens

Stichting Evenmens is een organisatie die mantelzorgers waar nodig ondersteunt bij de zorgtaken die op ze afkomen. Mocht u nog niet bekend zijn bij deze organisatie, dan zullen zij contact opnemen om even kort in gesprek te gaan. Zo wil de gemeente Wierden waarborgen dat mantelzorgers hun zorgtaken goed kunnen blijven combineren met de overige aspecten van hun leven. We verwelkomen u graag bij de diverse activiteiten.

Voor wie zijn de activiteiten bedoeld?

De activiteiten van Mantelzorgwaardering zijn bedoeld voor mantelzorgers. Iedereen die minstens drie maanden lang, minstens acht uur per week zorgt voor iemand met wie hij of zij een persoonlijke relatie heeft, is een mantelzorger. Dat hoeft niet alleen in een thuissituatie te zijn, dat kan ook de zorg zijn voor iemand die in een instelling woont. Deze waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in de gemeente Wierden wonen en voor mantelzorgers waarvan de zorgvrager in de gemeente Wierden woont.

Mantelzorg is niet iets waar iemand bewust voor kiest, het is iets wat je overkomt: je zorgt voor een persoon omdat je er op de één of andere manier een band mee hebt. Dat kan gaan om ouders, kinderen, buren of vrienden. Een mantelzorger is dus niet hetzelfde als een vrijwilliger.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Donken, Nathalja Spoon of Annelies Slager van Evenmens via 0546 – 898 372. 

Reacties (0)