Markering op de weg moet verkeer Erve Meijerinksweg afremmen

College van burgemeester en wethouders ziet af van spitsuurverbod.

Attentieverhogende markering moet er voor zorgen dat automobilisten minder hard over de Erve Meijerinksweg rijden. Dat heeft het college burgemeester en wethouders besloten na verschillende overleggen met buurtbewoners.

Richting de kruising van de Erve Meijerinksweg en de Meijrinksberg komen verdringingsstrepen en worden de waarschuwingsborden dichter op de t-splitsing geplaatst. Verder komt er langs beide zijden van de Erve Meijerinksweg een fietsstrook. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat er minder hard gereden wordt. “Dit is de uitkomst van een intensief overleg met betrokkenen. Met deze maatregelen willen we de verkeersveiligheid op de Erve Meijerinksweg bevorderen en komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van alle omwonenden”, legt verantwoordelijk wethouder Johan Coes uit.

Geen spitsuurverbod

Eerder stelde de gemeente een spitsuurverbod in omdat, naast het veelvuldig overschrijden van de maximum snelheid, bleek dat er in de spits erg veel automobilisten over de Erve Meijerinksweg reden. Tegen het spitsuurverbod werd door meerdere buurtbewoners bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie adviseerde het college om af te zien van het spitsuurverbod en dat advies heeft het college met het nieuwe verkeersbesluit overgenomen.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 10 en 11 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a m e n i c a f o b a w u d e