Meldpunt Verward Gedrag Twente

Dit item is verlopen op 03-03-2020.

Maakt u zich zorgen om iemand en denkt u dat hij of zij psychische hulp nodig heeft?

Dan kunt u sinds 1 januari terecht bij het Meldpunt Verward Gedrag Twente. Een medewerker gaat aan de slag met uw melding en zorgt dat er hulp komt als dat nodig is.

Denkt u dat iemand psychische hulp nodig heeft en wilt u dat melden, of advies vragen? Doe dat dan voordat de situatie ernstig wordt! U kunt het Meldpunt van maandag t/m vrijdag bellen op 053 – 487 6969. Buiten kantoortijden kunt u online een melding doen via www.ggdtwente.nl/verwardgedrag. Het Meldpunt onderzoekt na een melding of er hulp nodig is, en welke hulp. Dat duurt maximaal 14 dagen.  Het Meldpunt werkt daarbij samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of omgeving.

Is er een acute crisis, en moet er direct hulp komen? Bel dan 112!

Wil iemand geen hulp, maar heeft hij/zij wel hulp nodig? Dan kan het Meldpunt zorgen dat iemand verplicht hulp krijgt – thuis of in een instelling.  Omdat dit heel ingrijpend is, gebeurt het alleen als het echt niet anders kan.

Meer informatie

Reacties (0)