Nader onderzoek naar asbest in de bodem speelveld Marcellistraat Enter

Op 19 januari 2022 gaat Greenhouse Advies nader onderzoek doen naar de aanwezigheid van asbest in de bodem van het speelveld aan de Marcellistraat.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat op een bepaalde plek onder het gras asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is. Omdat het asbest zich onder de graszoden bevindt, is er geen direct gevaar voor de gezondheid.

Tijdens dit nader onderzoek wordt een deel van het speelveld afgezet met lint en dragen de medewerkers beschermende kleding. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de hoeveelheid, de omvang en de aard van de verontreinigingen in de bodem onder het gras. Direct omwonenden van het speelveld zijn geïnformeerd met een brief.

Géén direct gevaar voor de gezondheid

Het gevonden asbest levert geen direct gevaar voor uw gezondheid op. Het asbest bevindt zich onder de oppervlakte waardoor er geen acuut risico voor de gezondheid bestaat. Het advies is om op het speelveld geen activiteiten uit te voeren waarbij de grond omgewoeld wordt, dus niet spitten en niet graven!

Het asbest is gevonden tijdens het bodemonderzoek dat Projectbureau BAS in opdracht van de gemeente doet op alle plekken waar kinderen en volwassenen spelen en recreëren.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 9 en 10 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e d e j a p i s i r i r o v e