Noodopvang voor kinderen

(Update: 31 maart 2020)
Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen heeft de Rijksoverheid besloten dat alle scholen en kinderopvanglocaties hun deuren tot en met de meivakantie moeten sluiten. Ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer, brandweer, onderwijs en kinderopvang,  kunnen voor opvang van hun kinderen gebruik maken van de noodopvang. Deze noodopvang geldt in eerste instantie tot en met de meivakantie.

Hoe is de noodopvang geregeld?

Coördinatie noodopvang bij gemeenten

Met ingang van woensdag 18 maart 2020 heeft het ministerie de verantwoordelijkheid van de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen overgedragen aan de gemeenten. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk om in de eigen regio het contact te onderhouden met alle kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen. De gemeente Wierden heeft de afgelopen dagen een inventarisatie uitgevoerd en is gezamenlijk tot een drietal locaties gekomen waar noodopvang plaats kan vinden als de school of de eigen kinderopvang niet voorziet in noodopvang. Deze noodopvang geldt in eerste instantie tot en met meivakantie.

Welke ouders kunnen een beroep doen op noodopvang?

Ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer, brandweer, onderwijs en kinderopvang, kunnen voor opvang van hun kinderen gebruik maken van de noodopvang. In eerste instantie kloppen ze hiervoor aan bij hun huidige school of kinderopvang. Werkt er één ouder in een cruciaal beroep, dan is het verzoek zelf opvang te regelen. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de (huidige) kinderopvang of school.

Lijst cruciale beroepen

Hoe weet ik of de reguliere school of kinderopvang noodopvang aanbiedt?

U ontvangt zelf een bericht van uw school- of kinderopvanglocatie of zij zelf de noodopvang hebben geregeld. Geven zij dit niet zelf invulling dan vermelden ze de instantie die dat  invulling geeft of verwijzen u anders naar de drie noodlocaties die dit in de gemeente Wierden invulling geven. Dit geldt alleen voor de scholen en kinderopvanglocaties in de gemeente Wierden.

Wat als de school of kinderopvang niet kan voorzien in noodopvang?

Als de eigen school-/kinderopvanglocatie niet kan voorzien in de opvang van eigen leerlingen voor ouders met een cruciale functie, kunnen ouders uit de gemeente Wierden voor de opvang van hun kinderen terecht bij drie noodopvanglocaties. Daarvoor heeft gemeente Wierden de drie grootste kinderopvangorganisaties in Wierden bereid gevonden. Ouders kunnen hiervan kosteloos gebruik maken als zij voldoen aan de voorwaarden. De drie kinderopvanglocaties die noodopvang mogelijk maken in Wierden zijn:

  • Partou Kruizemunthof, Kruizemunthof 8  in  Wierden telefoonnummer, tel  06 1274 3897
  • Kinderopvang Partou (alleen voor kinderen van 0-4 jaar), Reggestraat 83b in Enter, tel. 0547-383206
  • Columbus Junior, De Kleine Maatjes Grote Maatweg in Wierden, tel. 088 2347440/06 5742 9207
  • Kindertuin, Locatie de Wegwijzer, Rijssenseweg 20 in Enter, tel. 06-28562140 / 0547-214027
  • Kindertuin, Locatie de Stroekeld, De Stroekeld 139 in Rijssen (Julianaschool) tel 06-28562140 / 06-52284301 

NB Heeft u 's avonds, 's nachts en/of in het weekend opvang nodig (24-uurs opvang)? Dan kunt u terecht bij:

  • Kindertuin, Locatie de Stroekeld, De Stroekeld 139 in Rijssen (Julianaschool) tel 06-28562140 / 06-52284301 

Ik heb een cruciaal beroep maar maak normaal geen gebruik van kinderopvang. Kan ik nu een beroep doen op de noodopvang?

Ouders die normaal gesproken geen gebruik maken van kinderopvang maar door de coronacrisis nu een opvangprobleem hebben omdat opvang thuis of op school niet tot de mogelijkheden behoort, kunnen een beroep doen op de drie aangewezen kinderopvangorganisaties. Voorwaarde blijft natuurlijk dat (beide) ouders een cruciale functie uitoefenen.

Kosten noodopvang

Betreffende ouders kunnen kosteloos gebruik maken van de noodopvang als zij nog geen gebruik (of nu meer gebruik) maken van de opvang. Hoe dit geregeld wordt, moet nog uitgewerkt worden. Als deze informatie bekend is wordt dit aangevuld op deze website.

Ik maak geen gebruik van noodopvang. Kan ik de kosten voor de opvang stopzetten omdat ik geen gebruik kan maken van de kinderopvang?

Veel kinderen zijn thuis, terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Het kabinet heeft besloten dat ouders gecompenseerd worden voor de eigen bijdrage aan de kinderopvang over de periode van 16 maart t/m de meivakantie. Dat geldt voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Wij willen u op het hart drukken de factuur voor opvang gewoon te blijven betalen, zodat uw kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald. Zo blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier open gaat. Mocht uw inkomen teruglopen, geef dit snel door aan de Belastingdienst, want verdient u minder, dan ontvangt u meer kinderopvangtoeslag.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 15 en 10 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a g o q o n o f o k u x o q u