Onderwijs, kinderopvang en noodopvang vanaf 11 mei

De informatie op deze pagina wordt nog aangepast naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 19 mei 2020. Recente informatie over de landelijke afspraken rond onderwijs en kinderopvang vindt u op de website van de Rijksoverheid

(Update: 8 mei 2020)
Vanaf 11 mei gaan basisscholen en kinderopvang op een aangepaste manier weer open. Zo gaan de kinderen die regulier basisonderwijs volgen voor 50% van de onderwijstijd naar school. De reguliere bezetting op een school mag nooit meer dan 50% zijn, tenzij de school ook voorziet in noodopvang. Hoe een school dit verder invulling geeft, is aan de school zelf. Ook inde gemeente Wierden hebben scholen hun plannen verder uitgewerkt. De scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.

Belangrijkste maatregelen en afspraken voor onderwijs, kinderopvang en noodopvang per 11 mei 2020

 • Op de basisscholen krijgen leerlingen ongeveer 50% van de lestijd, in kleinere groepen,  weer les op school. De andere 50% van de tijd krijgen zij thuiswerk.
 • Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.
 • Op 11 mei gaan de kinderdagopvang en gastouderopvang weer regulier open.
 • De BSO gaat gedeeltelijk open.
 • Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO, mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan. Zij kunnen na de reguliere (corona) schooltijden  op de BSO terecht.  Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. Het uitgangspunt blijft ook nu dat de opvang in principe de verantwoordelijkheid is van de ouders.
 • De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt.

Aanvullende informatie Rijksoverheid

Noodopvang

 • Het is de bedoeling om vanaf 11 mei de noodopvang zoveel mogelijk op de eigen school of opvanglocatie te organiseren.
 • De noodopvang blijft na 11 mei beschikbaar voor kinderen van ouders van wie één van de ouders in vitale/cruciale beroepen werken en die niet uitkomen met alleen het gebruik van de reguliere opvang.

Welke ouders kunnen een beroep doen op noodopvang?

Ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer, brandweer, onderwijs en kinderopvang, kunnen voor opvang van hun kinderen gebruik maken van de noodopvang. In eerste instantie kloppen ze hiervoor aan bij hun huidige school of kinderopvang. Werkt er één ouder in een cruciaal beroep, dan is het verzoek zelf opvang te regelen. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de (huidige) kinderopvang of school.

Lijst cruciale beroepen

Wat als de school of kinderopvang niet kan voorzien in noodopvang?

Als de eigen school-/kinderopvanglocatie niet kan voorzien in de opvang van eigen leerlingen voor ouders met een cruciale functie, kunnen ouders uit de gemeente Wierden voor de opvang van hun kinderen terecht bij drie noodopvanglocaties. Daarvoor heeft gemeente Wierden de drie grootste kinderopvangorganisaties in Wierden bereid gevonden. Ouders kunnen hiervan kosteloos gebruik maken als zij voldoen aan de voorwaarden. De drie kinderopvanglocaties die noodopvang mogelijk maken in Wierden zijn:

 • Partou Kruizemunthof, Kruizemunthof 8  in  Wierden telefoonnummer, tel  06 1274 3897
 • Kinderopvang Partou (alleen voor kinderen van 0-4 jaar), Reggestraat 83b in Enter, tel. 0547-383206
 • Columbus Junior, De Kleine Maatjes Grote Maatweg in Wierden, tel. 088 2347440/06 5742 9207
 • Kindertuin, Locatie de Wegwijzer, Rijssenseweg 20 in Enter, tel. 06-28562140 / 0547-214027
 • Kindertuin, Locatie de Stroekeld, De Stroekeld 139 in Rijssen (Julianaschool) tel 06-28562140 / 06-52284301 

NB Heeft u 's avonds, 's nachts en/of in het weekend opvang nodig (24-uurs opvang)? Dan kunt u terecht bij:

 • Kindertuin, Locatie de Stroekeld, De Stroekeld 139 in Rijssen (Julianaschool) tel 06-28562140 / 06-52284301 

Aanvullende informatie Rijksoverheid

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 11 en 15 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e l a d i d i x i v o s e d e