Onttrekkingsverbod voor water uit beken, sloten en vijvers

Dit item is verlopen op 31-07-2019.

Door de aanhoudende droogte en warmte staat de kwaliteit van het water onder druk.

Omdat het belangrijk is om het waterniveau zoveel mogelijk op peil te houden, heeft het waterschap Vechtstromen een onttrekkingsverbod ingesteld voor oppervlaktewater uit vijvers in de bebouwde kom, beken en sloten.

Waterkwaliteit

De hoeveelheid water en zuurstof in een vijver is van groot belang voor vissen, andere waterorganismen en de waterkwaliteit. Onder invloed van oplopende watertemperaturen, is het zuurstofgehalte de afgelopen tijd afgenomen. Wanneer er dan ook nog water wordt onttrokken, is er nog minder zuurstof aanwezig. Bovendien warmt het resterende water in de vijver dan nóg sneller op. De onttrekking kan daarmee uiteindelijk vissterfte, blauwalg en botulisme tot gevolg hebben.

Met het onttrekkingsverbod zorgen we voor voldoende water en dragen we bij aan de waterkwaliteit. Ziet u toch dode watervogels of vissen? Dan kunt u dit melden bij het Waterschap (tel. 088-220 33 33).

Meer informatie over de droogte is te vinden op www.vechtstromen.nl/droogte

Reacties (0)