Onttrekkingsverbod voor water uit vijvers

Door de aanhoudende droogte en warmte staat de kwaliteit van het water in vijvers momenteel onder druk, vooral in de bebouwde kom.

Omdat het belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden, heeft het waterschap Vechtstromen een onttrekkingsverbod ingesteld voor oppervlaktewater uit vijvers in de bebouwde kom.

Waterkwaliteit

De hoeveelheid water en zuurstof in een vijver is van groot belang voor vissen, andere waterorganismen en de waterkwaliteit. Onder invloed van oplopende watertemperaturen, is het zuurstofgehalte de afgelopen tijd afgenomen. Wanneer er dan ook nog water wordt onttrokken, is er nog minder zuurstof aanwezig. Bovendien warmt het resterende water in de vijver dan nóg sneller op. De onttrekking kan daarmee uiteindelijk vissterfte, blauwalg en botulisme tot gevolg hebben.

Met het onttrekkingsverbod zorgen we voor voldoende water en dragen we bij aan de waterkwaliteit. Ziet u toch dode watervogels of vissen? Dan kunt u dit melden bij het Waterschap (tel. 088-220 33 33).

Meer informatie over de droogte is te vinden op www.vechtstromen.nl/droogte

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e d o r e m i c u k a w a f o
Voer de letters in die onder de cijfers 10 en 15 staan. (verplicht)