Presentaties duurzaamheidsavond 8 november

Op 8 november 2018 heeft de gemeente samen met 120 inwoners gesproken over grootschalige duurzame energieopwekking.

Het was een geslaagde bijeenkomst waarbij veel ideeën zijn opgehaald voor het toetsingskader grootschalige duurzame energie. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende presentaties over duurzaamheid gegeven. Op veler verzoek zijn een aantal presentaties als PDF hieronder beschikbaar.

Reacties (3)

Door P.van 't Wout, 20 11 2018 om 11:38
Mooi dat ik het nu thuis wat rustiger tot mij door kan laten dringen.
Door Hommers, 24 11 2018 om 13:50
Ik kon nog geen antwoord krijgen op de vraag wat een windturbine per jaar in wierden aan vermogen levert. Als er alleen gesproken wordt over een 4mw turbine zegt dat nog niks.
Door Laura team Communicatie, 26 11 2018 om 09:36
Hierbij een korte toelichting op de vraag van dhr/mevr Hommers.
Het aanbod van beschikbare windturbines in de markt is verdeeld in een aantal categorieën. Met de aanduiding 4MW-turbine wordt impliciet een turbine bedoeld uit de groep van turbines met ongeveer dat vermogen.
Inderdaad wordt de energie-jaaropbrengst niet alleen door het geïnstalleerde vermogen in dit geval 4MW bepaald. De energie-jaaropbrengst wordt bepaald door een combinatie van
- Het geïnstalleerde vermogen In dit geval wordt rekening gehouden met 4 MW.
- De rotordiameter Verschillende turbines in deze vermogensklasse hebben tegenwoordig een rotordiameter variërend van 120m tot 150m. Dit is een belangrijke factor.
- Het windaanbod De gemiddelde windsnelheid is in de gemeente Wierden circa 7.1 m/s op 120 meter hoogte. Hoe hoger, hoe meer wind. Uiteraard kan dit van jaar tot jaar iets verschillen.
- Het aerodynamisch ontwerp. Tussen de verschillende turbines zitten wat kleinere verschillen.
De opbrengst wordt dus in belangrijke mate bepaald door de uiteindelijke turbinekeuze, waar nu uiteraard nog niets over valt over te zeggen. Afhankelijk daarvan is de energie-jaaropbrengst tussen de 11.200MWh en 16.000MWh per turbine. In de berekeningen wordt voorlopig uitgegaan van 12.800MWh per windturbine per jaar.

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 13 en 15 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i x o l o q e h e j e t o m a