Prestatieafspraken ondertekend met Reggewoon en SHWE

Afbeelding prestatieafspraken ondertekend

Samen werken aan prettig wonen in de gemeente Wierden

Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter (SHWE), gemeente Wierden en Reggewoon hebben op donderdag 12 december 2019 voor het eerst gezamenlijk prestatieafspraken ondertekend. Hierin leggen de drie partijen vast wat zij willen betekenen voor huishoudens die zijn aangewezen op de woningcorporatie. Eind 2018 tekenden partijen al kaderafspraken die gelden tot 2022. Nu liggen er concrete afspraken waar in 2020 aan gewerkt wordt.

Speciale aandacht voor jongeren

In 2020 is er speciale aandacht voor starters op de woningmarkt. Om jongeren tot 23 jaar een kans te geven op de woningmarkt in de gemeente Wierden heeft Reggewoon het afgelopen jaar woningen gelabeld voor deze doelgroep met een aangepaste, betaalbare, huurprijs. Komend jaar wordt gemonitord of dit hun slaagkans op de woningmarkt vergroot. Ook levert Reggewoon komend voorjaar nieuwbouwwoningen op aan de Jan Jansweg, waarvan twee woningen met voorrang zijn toegewezen aan starters tot 30 jaar.

Betaalbaar en duurzaam

Betaalbaar en duurzaam wonen is en blijft in 2020 belangrijk. Reggewoon biedt huurders komend jaar opnieuw zonnepanelen aan en isoleert in een tijdsbestek van vier jaar ruim 300 woningen in de gemeente Wierden. Om huurders bewust te maken van lagere energielasten en de noodzaak voor het milieu, gaat de SHWE ambassadeurs werven in straten waar ze duurzame maatregelen nemen.

Focus op levensloopgeschikte woningen

In lijn met de uitkomsten van het woningmarktonderzoek van 2019 zet de gemeente, binnen het huidige woningbouwprogramma, in op levensloopgeschikte woningen. Op deze manier kunnen onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in onze gemeente blijven wonen. De drie partijen zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat iedereen een woning heeft in een omgeving die passend is bij een eventuele zorgvraag. Ook een reden voor de gemeente Wierden en Reggewoon om het wonen in een dementievriendelijke woonomgeving in 2020 te onderzoeken.

Ook in 2020 een Beste Buur Bokaal

Samen met bewoners streven partijen naar veilige, leefbare en schone wijken waar het prettig wonen is. De partijen onderzoeken op welke manier ze inwoners gezamenlijk een stuk openbaar groen kunnen laten beheren om prettig te wonen. Ook het stimuleren van leefbaarheidsinitiatieven is daarin onmisbaar. Daarom reiken ze ook in 2020, voor de derde keer, de Beste Buur Bokaal uit.

Samen werken aan samenwerken

Nu er voor het eerst prestatieafspraken zijn, hebben de drie partijen de mogelijkheid om effectief en efficiƫnt samen te werken. Met elkaar is afgesproken dat ze daar waar nodig voor versnelling zorgen om komend jaar mooie stappen te zetten.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 13 en 9 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i w o f u j e v a v u j e n o