Provincie is bezig met werkzaamheden Zunasche Heide: afvoeren grond

Vanaf maandag 25 mei start aannemer Baks, in opdracht van de provincie Overijssel, op de Zunasche Heide met het afgraven van de toplaag van de bodem. Bij het afvoeren van deze grond kan enige hinder worden ervaren rond de aangewezen transportroutes.

De aannemer start in de buurt van de Schoneveldseweg en de Blokkendijk waar de te voedselrijke toplaag verwijderd wordt. Door de bovenlaag te verwijderen krijgt zeldzame flora meer kans en ontstaat er meer variatie in soorten wat uiteindelijk resulteert in een gezond heidelandschap.

Hergebruik

In totaal wordt 43.000 kubieke meter grond afgegraven. Een deel hiervan wordt hergebruikt in het project, bijvoorbeeld om sloten te dempen of een perceel op te hogen. De overige grond is beschikbaar gesteld aan omwonenden of wordt elders gebruikt. Hier is veel interesse voor. De grond wordt rechtstreeks bij de geïnteresseerden afgeleverd. Op deze manier wordt ook het aantal ritten beperkt en daarmee de eventuele overlast verminderd. Transportroutes lopen lopen in nabije omgeving van het projectgebied over de Schoneveldsweg, Blokkendijk, Ligtenbergerweg en Petersdijk en verder op de Beldmansweg, Hexelerweg, Lage Esweg, Hooiweg en Stroweg.

Er wordt in het gebied gewerkt met graafmachines. Het afvoeren van de grond gebeurt met tractoren met kiepwagens. De overlast wordt zo veel mogelijk beperkt door het gebruik van verkeersborden, omleidingsroutes voor recreanten, passeerhavens, éénrichtingsverkeer, de inzet van verkeersregelaars mocht dat nodig zijn en geen transport tussen zonsondergang en zonsopkomst. De graafwerkzaamheden zullen tot ongeveer eind juli duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Vragen

De werkzaamheden vinden voor een deel plaats in het broedseizoen. Daarom wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol. Dat betekent dat een ecoloog altijd vooraf het gebied controleert om dieren zo min mogelijk te verstoren. Kwetsbare plekken worden met rust gelaten. Mocht u iets zien of opvallen? Of heeft u vragen? Neem contact op met omgevingsmanager van Baks Jan Schoot Uiterkamp. Hij is telefonisch bereikbaar op 06 54 92 24 12.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 12 en 13 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
o s e h i j o b i k u l e s o