Regeling voor mensen die door de coronacrisis moeite hebben om hun vaste lasten te betalen (TONK)

Uitkering 'Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten' kan worden aangevraagd

TONK: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en maken ondernemers moeilijke tijden door. Daardoor hebben mensen soms aanzienlijk minder inkomen en kunnen de noodzakelijke kosten als woonlasten moeilijk opbrengen. De regeling TONK biedt huishoudens tijdelijke financiële steun.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten en is er voor mensen die door de coronamaatregelen problemen hebben met het betalen van woonlasten. Het is een regeling van de overheid die gemeentes uitvoeren. De regeling geldt van 1 januari 2021 t/m eind september 2021 of eerder al de uitkering niet meer nodig is.

Voorwaarden

De hoogte van de TONK tegemoetkoming verschilt per situatie. Uitgangspunt bij de regeling is een huur- of de hypotheeklast die boven € 430 per maand uitkomt en een inkomensverlies door de coronacrisis van minimaal 30% ten opzichte van vorig jaar. Peildatum hiervoor is het inkomen van januari 2021 ten opzichte van het inkomen van januari 2020. Ook mag het huishouden niet beschikken over meer dan €  6.295 (alleenstaande) of € 12.590 euro (echtpaar) aan direct beschikbare geldmiddelen.

Aanvraag indienen

Denkt u voor deze regeling in aanmerking te komen? Dan kunt u een aanvraag indienen in de digitale omgeving. U logt hier in met uw DigiD. Wanneer u in de digitale omgeving bent, ziet u het overzicht van de documenten en bewijsstukken die u moet uploaden. Er worden ook gegevens gevraagd van uw eventuele partner. Zorg ervoor dat u alles gevraagde gegevens en documenten bij de hand heeft voordat u de aanvraag gaat doen. 

TONK aanvragen

Hoe gaat het verder?

Het indienen van het formulier geeft u geen recht op de TONK-uitkering. De gemeente bekijkt uw gegevens en neemt vervolgens een besluit over de aanvraag. De uitbetaling vindt plaats per maand en met terugwerkende kracht, de voorliggende periode vanaf 1 januari wordt verrekend bij de eerste betaling. Heeft u vragen over de regeling of de aanvraag, wendt u zich dan tot het Zorgloket (e-mail zorgloket@wierden.nl of tel. 0546 580 990)

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 9 en 12 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
u m i r u q i v i r a r u b o