Registratie nieuwe politieke partijen

Voor het eerste meedoen met de gemeenteraadsverkiezing? Registreer uw partij!

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Als u voor het eerst mee wilt doen met de gemeenteraadsverkiezingen, moet u uw partij laten registreren bij de gemeente. Dit verzoek moet uiterlijk 20-12-2021 zijn ingediend bij het Centraal Stembureau op het gemeentehuis.

Bij het registratieverzoek heeft u nodig:

  • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom à €112,50;
  • een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde.

Kijk voor meer informatie op www.wierden.nl/verkiezingen of neem contact op met team Verkiezingen (e-mail: verkiezingen@wierden.nl, telefoon: 0546-580 834).

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 12 en 11 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
u w i g e b a t o r o l o h o