Start werkzaamheden natuurherstel Sallandse Heuvelrug

Dit item is verlopen op 04-02-2019.

Deze maand starten Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer met het uitvoeren van werkzaamheden op de Sallandse Heuvelrug.

Een pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de Sallandse Heuvelrug behouden blijft en versterkt wordt. Bezoekers kunnen overlast ondervinden van werkzaamheden zoals het kappen van delen van het bos om de heide te vergroten en weer in verbinding te brengen met het omliggend landschap.

De werkzaamheden op de Sallandse Heuvelrug zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot. Hierdoor belooft het een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst te worden met ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en economie. Kijk voor meer informatie op www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel.

Reacties (0)