Toekomstplan voor waterrijk Wierden vastgesteld

Dit item is verlopen op 31-05-2020.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ‘Watertakenplan 2020-2024, duurzaam en toekomstgericht’. 

Het plan is een visie van de gemeente Wierden op de gemeentelijke watertaken en bevat ook een programma aan maatregelen.

Het nieuwe plan vervangt het gemeentelijke rioleringsplan dat zich met name richtte op het rioolsysteem en maatregelen die daarmee samenhangen. Het watertakenplan gaat een stap verder en is een brede visie over hoe de gemeente Wierden omgaat met afvalwater en met steeds extremere weersituaties zoals lange perioden van droogte, hitte en wateroverlast.

Wateroverlast en verdroging

Hevige regenbuien komen steeds vaker voor en dit leidt op sommige plekken tot overlast. De gemeente gaat de komende jaren door met het nemen van maatregelen om de gevolgen van wateroverlast verder te beperken. Daarnaast is de gemeente Wierden een exportgemeente van drinkwater waardoor risico op verdroging groter is. Het is daarom belangrijk om water zoveel mogelijk vast te houden in de gebieden waar neerslag valt.

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de meest kwetsbare plekken in de gemeente als het gaat om wateroverlast en droogte. Voor een toekomst- en klimaatbestendige waterhuishouding zet de gemeente Wierden komende jaren extra in op bewustwording bij bedrijven en inwoners. “Het is belangrijk dat we met z’n allen inzien dat we moeten nadenken over hoe we omgaan met water en hier vervolgens naar handelen zodat we klaar zijn voor de toekomst”, benadrukt wethouder Johan Coes.

Reacties (1)

Door R. Hasselaar, 11 11 2019 om 12:11
Is er al nagedacht over het gebruik van Drenotube bij het draineren en/of infiltreren?

Drenotube kan in vele opzichten positief bijdragen aan de waterplannen. Drenotube is gemakkelijk aan te brengen en brengt daar door aanzienlijk minder overlast met zich mee, denk aan bijvoorbeeld minder graafwerkzaamheden, minder transpost, minder CO2 uitstoot, sneller en goedkoper.

Uiteraard kunnen wij meedenken waar nodig en advies op maat geven.