Van 8 t/m 11 april wordt de riolering in de Sportlaan in Enter gerenoveerd.

Dit item is verlopen op 12-04-2019.

Aanwonenden zijn voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd over wat de werkzaamheden voor hen betekent.

De techniek die gebruik wordt voor het renoveren heet: relining. Het is van een aantal technische factoren afhankelijk of deze methode wel/niet toe te passen is om riolen te renoveren. Het renoveren van riolen is goedkoper dan het vervangen van riolen. Ook de impact voor omwonenden is veel kleiner dan wanneer een straat open gebroken moet worden om het riool te vervangen.

Wat is relinen en hoe werkt het?

Relinen is een renovatietechniek voor rioolbuizen. Dankzij deze methode kunnen riolen worden vernieuwd zonder de weg open te breken. De werkwijze is als volgt: Het te relinen riooldeel wordt afgesloten van het rioolsysteem. Vervolgens wordt het gereinigd, obstakelvrij gemaakt en geïnspecteerd. Hierna krijgt het riool een nieuwe binnenkant en kan er weer tientallen jaren tegenaan.

Reacties (0)