Veelgestelde vragen over de brand bij Twence in Hengelo

Dit item is verlopen op 04-07-2018.

Laatste update: maandag 2 juli 2018, 7.30 uur

Wordt het afval in de gemeente Wierden maandag 2 juli wel opgehaald?

Ja, het afval wordt gewoon opgehaald.

Wat is er aan de hand?

Er woedt een zeer grote brand bij afvalverwerker Twence aan de Boldershoekweg in Hengelo. De brand is ontstaan in een grote berg afval die buiten op het eigen terrein staat. 
Door blussen komt er veel rook vrij. Er zijn geen concentraties gevaarlijke stoffen gemeten die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Echter is de rook hinderlijk en is er sprake van stankoverlast. Sluit daarom ramen en deuren en schakel ventilatie uit. 

Hoe lang gaat het duren?

We blijven tot vanavond 20.00 uur de chinook helikopters inzetten om de brand te bestrijden. We zetten in om de rook fors te verminderen. Echter is de verwachting dat de rookoverlast zeker nog tot in de ochtend aanhoudt. Vindt u het niet prettig om in deze rook te slapen, overweeg dan de nacht elders door te brengen. 

Ik ruik rook, is dat gevaarlijk? 

Bij de brand komt veel rook vrij, die tot in de verre omgeving te ruiken is. Rook is altijd ongezond. De brandweer verricht continu metingen er zijn geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. 
De rook veroorzaakt stankoverlast. De stank is vooral hinderlijk, maar niet schadelijk voor de gezondheid. Het advies is om bij overlast ramen en deuren gesloten te houden. 
Zie ook: www.blijfuitderook.nl 

Ik zie roetdeeltjes liggen, zijn die gevaarlijk? Wat kan ik daarmee doen?

Het kan zijn dat er roetdeeltjes neerslaan. Deze kunnen opgeveegd worden en in de afvalbak gedeponeerd worden.

Kan ik fietsen of wandelen in de omgeving waar ik rook zie of ruik? 

Voorkom dat je rook inademt, ook als de brand wat verder weg is. Rook is altijd ongezond. De brandweer verricht continu metingen er zijn geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. De rook veroorzaakt stankoverlast. De stank is vooral hinderlijk, maar niet schadelijk voor de gezondheid.

Kan ik naar de Makro / bedrijven in de omgeving?

Het bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid is bereikbaar. Enkele wegen rondom het Twence terrein zijn afgesloten. Rijkswaterstaat en de politie monitoren of er op de A35 gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid naar aanleiding van de brand.

Is er voldoende bluswater?

De brandweer heeft een watertransport opgebouwd vanuit het Twentekanaal naar het bedrijventerrein van Twence. De blushelikopter van Defensie haalt water uit de zandafgraving Rutbekerveld. 

Wordt het Twentekanaal verontreinigd?

Het gebruikte bluswater wordt op het Twence terrein opgevangen en komt niet in contact met het grondwater of de riolering. 

Waarom is er geen NL-Alert verzonden?

In eerste instantie ging de rook omhoog waardoor er geen noodzaak was voor een NL-Alert. Toen de rook naar beneden kwam was het al landelijk nieuws. 

Wat is de oorzaak van de brand?

Een waarschijnlijk scenario is dat de brand door broei ontstaan is. Broei is nooit helemaal uit te sluiten.

Is er kans op overslaan naar omgeving in verband met de droogte?

Gezien de indeling van het terrein en de inzet van de hulpdiensten is de kans op overslag van de brand niet aannemelijk.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Op de twitter-account van Brandweer Twente worden regelmatig updates geplaatst: www.twitter.com/brandweertwente.

Reacties (0)