Verbod om water te onttrekken aan vijvers

Dit item is verlopen op 06-08-2018.

Onttrekking kan botulisme, blauwalg en zuurstoftekort tot gevolg hebben.

Het is extreem droog en warm en dat heeft gevolgen voor de waterkwaliteit van vijvers binnen de bebouwde kom. Het Waterschap Vechtstromen heeft daarom besloten dat het verboden is om water te onttrekken uit openbare vijvers binnen de bebouwde kom.

Bij vorige droogteperiodes bleken bedrijven soms veel water uit vijvers in onze regio te gebruiken, bijvoorbeeld om te sproeien tegen stof. Daardoor wordt de waterkwaliteit van de vijvers – die al slechter is bij warm en droog weer – nog slechter. Het water warmt nog sneller op en er is nog minder zuurstof aanwezig. Dat kan vissterfte, blauwalg en botulisme tot gevolg hebben.

Voor meer informatie over het verbod en de droogte verwijzen wij u naar de website van het waterschap: www.vechtstromen.nl

Reacties (0)