Verkennende bodemonderzoeken speeltuintjes in Enter

Volwassenen en kinderen moeten veilig kunnen wonen, leven en recreëren.

Daarom is het belangrijk dat de leefomgeving waarin zij dit doen, schoon en veilig is. Gemeente Wierden wil er zeker van zijn dat er op plekken waar volwassenen en kinderen recreëren en spelen geen asbest in de bodem aanwezig is. Daarom laat Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) in opdracht van de gemeente Wierden verkennend bodemonderzoek uitvoeren op een aantal locaties, zoals speeltuintjes, in Enter. De onderzoeken vinden plaats vanaf 8 april 2021.

Waarom deze onderzoeken?

Projectbureau BAS onderzoekt in opdracht van de Provincie Overijssel en zeven Twentse gemeenten, waaronder Wierden, alle plekken waar volwassenen en kinderen recreëren en spelen op de aanwezigheid van asbest. Mocht er ergens asbest gevonden worden, dan zorgt Projectbureau BAS ook dat het opgeruimd wordt. Op dit moment is het Projectbureau onder andere bezig met onderzoeken in de gemeente Wierden.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Allereerst wordt gestart met een historisch onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar het gebruik van een terrein in het verleden. Op basis van het historisch onderzoek verwacht het Projectbureau BAS dat er op de genoemde locaties geen asbest in de bodem zit, maar het is niet met zekerheid te zeggen. Daarom wordt er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Gecertificeerde (professionele) onderzoeksbureaus voeren deze onderzoeken uit. Hierbij worden op een aantal plaatsen op de locaties gaten geboord en/of sleuven gegraven. Op die manier kan het onderzoeksbureau bepalen of er asbest in de grond zit en hoeveel. De medewerkers die het onderzoek uitvoeren dragen beschermende kleding.

Géén direct gevaar voor de gezondheid

Als er tijdens het onderzoek asbest wordt gevonden, dan levert dat niet direct gevaar voor uw gezondheid op. Dat asbest bevindt zich dan nog onder de oppervlakte waardoor er geen acuut risico voor de gezondheid bestaat. Mocht er asbest aanwezig zijn, dan geeft Projectbureau BAS de opdracht het asbest op te ruimen.

Resultaat van het onderzoek

De resultaten van de onderzoeken worden via de website van de gemeente en de krant gedeeld. Mocht blijken dat er op een locatie tóch asbest gevonden wordt, dan ontvangen de omwonenden van die locatie een brief.

Over Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS)

Projectbureau BAS ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden. Het Projectbureau is gehuisvest in het gemeentehuis van Hof van Twente. Meer informatie over Projectbureau BAS en het verwijderen van asbest in de bodem, leest u op www.bodemasbestsanering.nl.

Vragen? Neem contact op met BAS!

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS, tel. 0547-85 85 85 of per e-mail bas@hofvantwente.nl.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 10 en 15 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e m o z a g e x a z o w o z a