Vragen en antwoorden over het coronavirus en evenementen

(Laatste update: 6 april 2021)

Op dit moment zijn evenementen verboden. Een uitzondering geldt voor:

 • Markten voor levensmiddelen
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties

Wat moet ik doen als ik een evenement wil organiseren in 2021?

Ook in 2021 moeten we er rekening mee houden dat het virus van invloed is bij het organiseren van evenementen. Ook is er nog best veel onzekerheid of en in welke vorm evenementen door kunnen gaan. Duidelijkheid over de maatregelen kunnen wij nu niet geven, maar wij kunnen wel aangeven hoe we in 2021 omgaan met het indienen van aanvragen en welke informatie aangeleverd moet worden. Mocht u plannen maken om in 2021 een evenement te organiseren is dat wellicht goed om vast te weten.

Tijdig een aanvraag indienen

 • Dien uw aanvraag voor een evenementenvergunning op tijd in. We werken met de normale termijnen;
 • kleine evenementen (A) minimaal 8 weken voor het evenement. De middelgrote en grote evenementen (B en C) 12 weken voor het evenement. Is het mogelijk uw aanvraag eerder in te dienen dan heeft dat zeker onze voorkeur, omdat deze nu ook aan de tijdelijke wet covid en ministeriële regelingen moeten worden getoetst.
 • Een melding moet normaal gesproken 2 weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend. Maar ook bij een melding moet worden aangetoond dat er wordt voldaan aan de corona-maatregelen. Dat is binnen 2 weken bijna niet haalbaar, zeker als we tegelijkertijd veel aanvragen ontvangen. Daarom adviseren wij u om minimaal deze 4 weken, maar liever 6 weken voor het evenement in te dienen.
 • Weet u niet goed wat u moet aanvragen, kijk dan op www.wierden.nl/evenementen.

In te leveren bijlagen

Naast de gebruikelijke stukken moet u kunnen aangeven dat en hoe u de corona-maatregelen gaat implementeren in uw evenement. Dit moet u doen door het extra indienen van:

 • Duidelijk programma van het evenement;
 • Een COVID-19 risicoanalyse;
 • COVID-19 maatregelen, inclusief beschrijving hoe de 1,5 meter onderlinge afstand gehouden kan worden. Een handige tool hiervoor is om bij elk onderdeel de volgende vragen te beantwoorden:
  • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden?
  • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemersstromen elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven?
  • Hoe wordt er gezorgd voor de stromen van personen met betrekking tot gebruik sanitaire voorzieningen?
  • Welke hygiëne maatregelen worden er getroffen voor het tegen gaan van verspreiding van het virus?
  • Als er zitplaatsen zijn, hoe wordt er gezorgd dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven?
   Deze punten kunt u verwerken in uw veiligheidsplan.

Routekaart & Evenementen

Vanuit de Rijksoverheid is een Routekaart Corona ontwikkeld. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie en de routekaart. Vanuit de veiligheidsregio is voorgesteld om scenario’s voor de verschillende fases van de landelijke routekaart (hoofdzakelijk voor waakzaam en zorgelijk) uit te werken, met daaraan gekoppeld een handvat voor organisatoren. Hierdoor zou het duidelijker moeten worden wat er in welke fase wel en niet mag en hoe organisatoren daar op kunnen voorbereiden. Dit traject loopt en zodra daar meer over bekend is, zullen wij deze met u delen

Informatie van Veiligheidsregio

Op de website van de Veiligheidsregio staat een duidelijke uitleg en informatie over het implementeren van de corona-maatregelen in een evenement. Wij adviseren u deze te informatie te lezen en te gebruiken bij de voorbereidingen op een evenement in 2021. Op deze website kunt u ook een opzet van een veiligheidsplan vinden.

Vragen?

Wilt u een evenement organiseren als dit weer mogelijk is? Neem dan contact op met het loket Bouwen en wonen zodra u plannen begint te maken. Wij kunnen u dan uitleggen wat er extra moet gebeuren en wij kunnen u advies geven.

Reacties (1)

Door henk, 16 04 2021 om 10:01
henk

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 15 en 13 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i q i f e q a d i g u g e g u