Wierden ontvangt geen compensatie voor zorgkosten

Donderdag 1 november 2018 werd bekend dat de Rijksoverheid een aantal gemeenten in onze regio compenseert voor de hoge zorgkosten. Wierden komt helaas niet in aanmerking voor deze compensatie.

Alleen gemeenten die een tekort kennen van €40 per inwoner of meer, komen in aanmerking voor compensatie. Met een tekort van €800.000,- ontvangt de gemeente Wierden daarom geen financiële tegemoetkoming. “Dat klinkt bijna ongeloofwaardig als we spreken over een tekort van €800.000,- want dat is voor ons ontzettend veel geld. Natuurlijk hebben we als gemeente gelobbyd om ook een deel van onze tekorten te kunnen compenseren, maar onze financiële problemen blijken niet groot genoeg”, reageert verantwoordelijk wethouder Eric Braamhaar.

“Dat het Rijk nu inziet dat er een oplossing moet komen voor de hoge zorgkosten waardoor veel gemeenten in financiële problemen komen, is een eerste stap. We moeten echter toe naar een structurele oplossing in plaats van een eenmalige compensatie zoals nu het geval is.”

Twentse gemeenten

In Twente worden de gemeente Enschede (13,3 miljoen), Hengelo (8,5 miljoen), Almelo (5,6 miljoen), Twenterand (3,3 miljoen) en Losser (127.000) eenmalig gecompenseerd voor de hoge zorgkosten waar veel gemeente mee te maken hebben.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 11 en 9 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a t i s u c i s o b a x o j i