Woe 13 december informatiebijeenkomst over verbreding N35

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

Rijkswaterstaat organiseert  op woensdag 13 december 2017 een informatiebijeenkomst over het OTB/MER voor de verbreding van de N35 Nijverdal-Wierden.

U bent van harte welkom in Zalencentrum Het Anker, Wilhelminastraat 28, 7642 CS Wierden. Tussen 18.00 uur en 21.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen. Tijdens de inloopavond kunt u de digitale kaart en de 3D-visualisatie van de weg bekijken. Ook is een notulist van de Directie Participatie aanwezig, die uw zienswijze kan vastleggen.

Wat is een OTB/MER?

In het OTB/MER vindt u de details over de verbreding en verlegging van de weg. U leest welke gevolgen de plannen hebben voor bijvoorbeeld de natuur, het landschap, het geluid en de waterhuishouding. En welke maatregelen de minister neemt om deze gevolgen zo klein mogelijk te houden.

Meer weten?

Reacties (0)