Woning op plangebied De Berghorst 2 wordt gesloopt

De gemeente Wierden is druk bezig met de voorbereiding voor De Berghorst fase 2.

Onderdeel van deze voorbereiding is de sloop van de woning en een schuur aan de Wierdenseweg 24. Dit is de woning die midden in het plangebied ligt. Half oktober start de firma Kamphuis met de werkzaamheden. Asbestsanering is onderdeel van de werkzaamheden. Deze wordt volgens de richtlijnen uitgevoerd. De sloop wordt nu uitgevoerd omdat het in deze periode het minste impact heeft op diersoorten die op- of in de woning verblijven. Denk hierbij aan vleermuizen, mussen, etc. Een ecoloog begeleidt de werkzaamheden.

De sloop van de woning loopt vooruit op de bestemmingsplanherziening die nodig is om straks woningen te kunnen bouwen. Het vormt dus nog niet het startschot voor het project. De gemeente is op dit moment bezig de laatste afspraken te maken met de eigenaren in het gebied. Daarna start de bestemmingsplanprocedure. De Berghorst fase 2 zal een mix worden van sociale huur, projectmatige bouw en vrije kavels. Inschrijven hiervoor is nog niet mogelijk. De gemeente zal dit aankondigen via de website en via de nieuwsbrief waarvoor mensen zich kunnen inschrijven via www.wierden.nl/berghorst.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 14 en 11 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
o l a j i q a t a b a r u z e