Ontwikkeling Esrand

De gemeente Wierden heeft in 2018 gronden aangekocht in het gebied de Esrand aan de zuidzijde van Wierden.Over invulling van het gebied de Esrand is al veel gesproken. In het verleden was er sprake van de bouw van een hotel op de Esrand. Toen bleek dat dit niet doorging, heeft de gemeente Wierden percelen in het gebied aangekocht met als doel nieuwbouw van de school de Passie. Daarnaast biedt de aangekochte grond ruimte voor onder andere een sportaccommodatie.

Ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage tot 30 juni

Van 19 mei tot 30 juni 2021 ligt het ontwerp-bestemmingsplan Esrand ter inzage. Het volledige bestemmingsplan kunt u online raadplegen of op papier inzien bij loket Bouwen en wonen.

Bestemmingsplan online bekijken

Welk proces hebben we doorlopen?

Op 21 maart 2019 is er voor omwonenden een meedenkavond geweest over de ontwikkeling van het gebied.Tijdens deze avond konden zij ideeën en wensen aandragen. Om tot een goede invulling te komen voor dit gebied is in november 2019 ‘De visie Esrand 2019’ vastgesteld. Op 6 oktober 2020 zijn door de gemeenteraad de uitgangspunten voor bouw van de school De Passie en de sportzaal besproken en vastgesteld. Na het vaststellen van de uitgangspunten voor het gebied is de gemeente bezig met het projectplan voor het gebied de Esrand. Op maandag 22 maart heeft de gemeente samen met de Passie een online informatieavond georganiseerd voor omwonenden van De Esrand waarin de eerste inrichtingsschets is besproken en een globale planning is weergegeven. Op 19 mei 2021 is het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage gelegd.

De verschillende documenten, presentaties en verslagen vindt u onderaan deze pagina.