Parallelweg N35

De gemeente Wierden en Rijkswaterstaat treffen op dit moment voorbereidingen voor het aanpassen van de parallelweg tussen Nijverdal en Wierden (N35). Het doel is om de hinder, met als gevolg een onveilige situatie, op de parallelweg aan te pakken. Om de overlast aan te pakken wordt er een beweegbare paal geplaatst die gedurende de ochtendspits omhoog staat. Deze aanpassing dringt de overlast van sluipverkeer terug, terwijl mogelijke hinder voor omwonenden tot een minimum beperkt blijft.

Proces

  • December 2019: informatieavond met omwonenden georganiseerd waarin mogelijke maatregelen zijn besproken. Er was toen weinig draagvlak voor drempels of andere snelheidsbeperkende maatregelen. De optie van een beweegbare paal is die avond door de aanwezigen aangedragen.

Vanwege de corona uitbraak heeft het proces vertraging opgelopen.

  • Juni 2021: er is een brief gestuurd naar de omwonenden met de uitwerking van het plan voor een beweegbare paal en daarbij de uitnodiging om daarop schriftelijk of telefonisch te reageren.
  • September 2021: naar aanleiding van de reacties op de brief hebben gemeente en Rijkswaterstaat een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd.

Bekijk presentatie september 2021

Gedurende het proces zijn er veel vragen binnengekomen bij de gemeente. Veel vragen kwamen regelmatig terug. Deze hebben vragen hebben we verzameld en voorzien van antwoorden.

Lees de veel gestelde vragen

Vervolg

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 22 september 2021 worden op dit moment twee locaties nader uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen (paarse en groene pijl). Verder zoekt de gemeente samen met Rijkswaterstaat naar oplossingen om het afslaan vanaf de hoofdrijbaan (N35) richting de parallelweg tegen te gaan.

Vragen?

Heeft u vragen over dit traject? Neem dan contact op met H. Vrijkorte (tel. nr. 0546-580 838 of h.vrijkorte@wierden.nl)