Wilt u een inrit aanleggen, verplaatsen of verbreden? Dan bent u verplicht dit aan te vragen bij de gemeente, zelfs als het gaat om een inrit volledig op uw eigen perceel. Waarom dit verplicht is leggen we u graag uit.

Binnen de bebouwde kom bevindt een inrit zich veelal op gemeentelijk grond. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het borgen van de veiligheid van de weggebruikers. Het is daarom van belang dat een inrit verkeersveilig wordt gesitueerd en vakkundig aangelegd. Om dit te borgen gebeurt de aanleg altijd in opdracht van de gemeente.

Ook spelen andere factoren een rol bij het beoordelen van een aanvraag. Welke invloed heeft een inrit op de openbare parkeergelegenheid? En gaat het niet ten koste van de uitstraling van de straat, zoals het parkeren in de voortuin?

Op eigen perceel

Bij inritten volledig op eigen perceel (veelal buiten de bebouwde kom) is de aanvrager zelf verantwoord voor de aanleg. De overige voorwaarden blijven wel van kracht. Een extra inrit heeft bijvoorbeeld een negatief effect op de verkeersveiligheid, er ontstaat immers een extra punt waar verkeer elkaar kan treffen.

Inritvoorwaarden beleid

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, deze zijn opgenomen in ons Inritvoorwaarden beleid. Een aanvraag kunt u digitaal indienen via de website of fysiek op het gemeentehuis. Hiervoor maakt u gemakkelijk online een afspraak. Twijfelt u over uw aanvraag? Neem dan gerust contact op met team Bouwen en Wonen, wij denken graag met u mee.

Aanvraag uit- of inrit