Voor wie is het Jeugdfonds Sport & Cultuur?

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen wordt beter. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!

Het Jeugdfonds sport & cultuur betaalt:

  • het lidmaatschap van een sportvereniging en de eventuele kleding. Dit alles tot een bedrag van maximaal € 225,- per jaar.
  • het lidmaatschap van een vereniging, de muziekles, de eventuele kleding en de huur van instrumenten. Dit alles tot een bedrag van maximaal € 425,- per jaar.

Wie komen in aanmerking?

Het Jeugdsportfonds Wierden en het Jeugdcultuurfonds Wierden is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Wierden, die om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan sport-, kunst- of cultuurbeoefening.

Hoe werkt het?

Aanvragen via een intermediair.

Een beroep op het Jeugdfonds sport & cultuur kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dit is meestal een leraar of een intern begeleider op school, de huisarts of een andere hulpverlener. Zij kunnen, als intermediair, via de site www.allekinderendoenmee.nl(externe link) een aanvraag indienen.

Ouder(s)/verzorger(s), kinderen/jongeren en sportverenigingen kunnen geen aanvraag indienen!

De intermediair zal door middel van een korte motivatie moeten kunnen aantonen dat de ouder(s)/verzorger(s) over onvoldoende financiële draagkracht beschikken. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld. Het Jeugdsportfonds Wierden of het Jeugdcultuurfonds Wierden keert de contributie rechtstreeks uit aan de sportvereniging.