Wat is het?

Wilt u stemmen in een andere gemeente dan de gemeente waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt. Een kiezerspas aanvragen kan op twee manieren: schriftelijk, of mondeling aan de balie van de gemeente.

Schriftelijke aanvraag

Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen via een aanvraagformulier (model K 6-1). Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden of afhalen bij de balie in het gemeentehuis. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 17 november bij de gemeente binnen zijn. 

Bij uw volledige ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voegt u ook een kopie van uw identiteitsbewijs toe*. Heeft u al een stempas in huis? Dan moet u deze ook met uw aanvraagformulier meesturen.

  • Per mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier in en mail dit samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: verkiezingen@wierden.nl. Let op! Dit kan alleen als u nog geen stempas heeft ontvangen.
  • Per post: verstuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs in een gesloten envelop naar: Postbus 43, 7640 AA, Wierden.

*Aanvragen waarbij het formulier niet volledig is ingevuld en/of ondertekend of waarbij een kopie van een identiteitsbewijs ontbreekt kunnen wij niet in behandeling nemen.

Mondelinge aanvraag

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot dinsdag 21 november 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met (een kopie van) uw identiteitsbewijs melden aan de balie van het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met loket Burgerzaken, via onderstaande button. Heeft u al een stempas in huis? Dan moet u deze meenemen naar uw afspraak.

Aanvraag kiezerspas(externe link)