In Wierden wordt opnieuw een monumentenraad opgericht. De monumentenraad heeft onder andere als taak het college van burgemeester en wethouders te adviseren op het gebied van erfgoed (monumentenzorg en archeologie)

Dit doen ze door onder andere de betrokkenheid van de bevolking bij het onderwerp te vergroten door het organiseren van de jaarlijkse open monumentendag en het plaatsen van monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst.

Deskundigheid

De leden van de Monumentenraad worden benoemd op basis van deskundigheid. Daarbij valt te denken aan kennis op het gebied van gebouwen, landschap, (cultuur)historie, algemeen beleid en/of organisatie/PR.

Vergaderen en vergoeding

De monumentenraad zal ongeveer zes tot acht keer per jaar vergaderen. De leden krijgen per vergadering een vergoeding. Van mogelijke leden verwachten wij dat ze onafhankelijk zijn en sterk betrokken bij wat zich in Wierden afspeelt. Daarnaast vragen wij:

  • Kennis op het gebied van gebouwen, landschap, historie
  • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
  • Een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
  • Een positieve instelling en teamgeest

Solliciteren

Heeft u belangstelling en voldoet u aan het geschetste profiel? Dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren. Dit doet u door uw motivatiebrief voor 13 september te mailen naar l.pak@wierden.nl of op te sturen naar: burgemeester en wethouders van Wierden, Postbus 43, 7640 AA, Wierden.