Wat is het?

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Hoe werkt het?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

Daarnaast is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als:

  • Uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Let op: Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen leerlingenvervoer aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld.

Voorwaarden

Meer dan 6 kilometer

Gaat uw kind naar een basisschool die ligt op een afstand van 6 kilometer of meer vanaf de woning dan kunt u in bepaalde gevallen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming in de vervoerskosten (halen/brengen per auto).

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Het moet dan gaan om de dichtstbijzijnde school die voor uw kind toegankelijk is en die overeenkomt met uw godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. Bijvoorbeeld: katholiek, protestants-christelijk, gereformeerd, islamitisch of openbaar onderwijs, of de Vrije School. Het gaat hierbij dus niet om scholen met een bepaalde onderwijsmethode zoals Jenaplan, Montessori, Dalton, Freinet en dergelijke.

Vanaf 10 jaar zelfstandig naar school

Een ander criterium is de leeftijd. U krijgt alleen een financiële tegemoetkoming voor kinderen die op 1 augustus nog geen tien jaar zijn. Wij gaan ervanuit dat kinderen tot tien jaar naar school gebracht worden door hun ouders.

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • het soort vervoer
  • naam en plaats van de school

Zorgloket

Voor het aanvragen van leerlingenvervoer voor gezonde kinderen neemt u contact op met het Zorgloket. Dit kan telefonisch (0546 - 58 09 90) of per mail (zorgloket@wierden.nl).

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.