Wat is het?

In principe moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kinderen op school komen. Voor ouders van een verstandelijk of lichamelijk gehandicapt kind levert dat vaak problemen op. Soms kan een kind vanwege een handicap niet met het openbaar vervoer naar school, ook niet onder begeleiding van de ouders. In dat geval kan de gemeente aangepast vervoer regelen. Dat betekent dat uw kind door de gemeente met een taxibusje naar school wordt gebracht.

Voor wie?

Kinderen met een handicap

Kan uw kind vanwege een lichamelijke of verstandelijke handicap niet met het openbaar vervoer naar school? Ook niet onder begeleiding? En ligt de school op een afstand van meer dan 4 kilometer? Dan komt uw kind in aanmerking voor aangepast vervoer met een taxibusje. U moet zelf aantonen dat uw kind aangepast vervoer nodig heeft. De gemeente vraagt vaak advies aan medische en/of orthopedagogische deskundigen.

Speciaal basisonderwijs

Kinderen die het speciaal basisonderwijs bezoeken kunnen in alle gevallen gebruik maken van aangepast vervoer met een taxibusje.

Hoe werkt het?

Eigen bijdrage

Voor het aangepast leerlingenvervoer voor leerlingen met een handicap geldt geen eigen bijdrage. Ouders hoeven er dus niets voor te betalen.

Alleen vanaf het vaste woonadres

De gemeente zorgt ervoor dat uw kind van huis naar school wordt gebracht - en weer terug. Zit uw kind in een internaat? Dan wordt uw kind van het internaat opgehaald en weer teruggebracht naar het internaat.

De volgende ritten vallen niet onder het leerlingenvervoer:

  • vervoer van en naar een logeerhuis of opvangadres (buren, familie)
  • vervoer van en naar schoolreisjes, sportdagen, verenigingen etc.
  • vervoer tussen school en zwembad
  • vervoer voor medische of paramedische behandeling
  • vervoer van en naar kinderdagverblijven/buitenschoolse opvang
  • vervoer buiten de door de inspectie van onderwijs vastgestelde schooltijden

Wie verzorgt de ritten?

Kinderen in onze gemeente worden vervoerd door Taxi Baan te Rijssen (onder verantwoordelijkheid van Taxicentrale Witteveen). Taxi Baan schakelt eventueel Sickman Personenvervoer of Taxi Jansen in. De gemeente Wierden coördineert en controleert het leerlingenvervoer.