De herfst doet zijn intrede en daarmee vallen ook de bladeren weer van de bomen. Daarom plaatst de gemeente vanaf maandag 10 oktober 2022 weer bladkorven. In totaal worden er zestig bladkorven geplaatst in Wierden en Enter.

Wij vroegen u in 2018 naar uw mening over bladkorven en vervolgens kon u via onze gemeentelijke website een bladkorf aanvragen. We hebben veel aanvragen binnengekregen. De aanvragen zijn beoordeeld op een aantal criteria:

  • Staan er veel gemeentelijke bomen vlakbij?
  • Is de locatie bereikbaar voor de vrachtwagen?
  • Gaat het om een locatie binnen of buiten de bebouwde kom?
  • Spreiding van bladkorven

Op basis van bovenstaande criteria is er een schifting gemaakt. Aanvragen die aan alle criteria voldoen, zijn in gekaart gebracht. Op die manier kunnen we de spreiding van de bladkorven zien om vervolgens de definitieve locatie te bepalen.

Via de onderstaande knop kunt u zien waar de bladkorven komen te staan:

Locaties bladkorven 

Wij wensen u veel succes met het opruimen van het bladafval, hopelijk vormen de korven een welkome hulp. Afhankelijk van de hoeveelheid blad dat valt, worden de korven regelmatig geleegd.

Misschien ten overvloede, maar: bladkorven zijn bedoeld voor blad van bomen. Indien er andere soorten afval, zoals takken, tuinafval of vuilniszakken in gedumpt worden zijn wij genoodzaakt de korf of korven weer te verwijderen.