Nadat de Overijsselse gemeenten hun processen-verbaal voor de Provinciale Statenverkiezing hebben gepubliceerd op hun website, kunnen kiezers een melding maken van een fout bij het centraal stembureau in Zwolle. Het moet wel een concrete melding zijn. Dus lees goed de instructies in het meldingsformulier. Uw melding moet uiterlijk dinsdag 21 maart om 17.00 uur zijn ontvangen bij verkiezingen@zwolle.nl Meldingen die daarna binnen komen worden niet meer in behandeling genomen.

Melding doen