Ypeloweg

In 2023 moeten we in onze gemeente in totaal 84 asielzoekers opvangen. In 2022 realiseerden we al 37 opvangplekken. De overige opvangplekken worden gerealiseerd aan de Ypeloweg 16. Op dit perceel bieden 14 chalets gezamenlijk onderdak aan maximaal 56 asielzoekers. Met ingang van 1 maart 2023 stellen we, voor de duur van maximaal 5 jaar, 56 extra opvangplekken beschikbaar aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Tenminste de eerste drie jaar worden hier alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) opgevangen.

Vlierdijk

De gemeente Wierden stelt aan de Vlierdijk 7 te Wierden 37 opvangplekken beschikbaar voor de opvang van asielzoekers. Op dit perceel, dat eigendom is van de gemeente, zullen 7 chalets gezamenlijk onderdak gaan bieden aan maximaal 37 asielzoekers.

Onder het kopje 'Documenten' onderaan deze pagina zijn de plattegronden van beide locaties te downloaden. Daarop is te zien hoe de genoemde locaties worden ingericht.